Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

olvido
Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, czują się jak w jakimś chorym filmie akcji połączonym z science fiction i wszystko jest zajebiście trudne. 
Wsparcie jest ważne.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatrue-love true-love

December 30 2019

olvido
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
Reposted fromaleander aleander viaanakarenina anakarenina

December 25 2019

olvido
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko

December 03 2019

olvido
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako vialone-wolf lone-wolf
olvido
7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes vialone-wolf lone-wolf

November 26 2019

olvido
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaTabsla Tabsla

November 24 2019

olvido
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
olvido
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialojournal lojournal

November 16 2019

olvido
7996 00fc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaantamariel antamariel
olvido
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaantamariel antamariel
olvido
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viapiehus piehus

November 10 2019

olvido
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
olvido
1023 2e2a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
olvido
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperance esperance
olvido
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperance esperance
olvido
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
olvido
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
olvido
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine

October 19 2019

4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund

October 12 2019

olvido
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl