Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

olvido
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz a gdy się udaje, boisz się że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort viapersona-non-grata persona-non-grata

July 14 2019

olvido
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaLuukka Luukka
olvido
olvido
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia
olvido
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoganja toganja
olvido
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viakittiesmama kittiesmama

July 06 2019

8313 0eb4 500
Reposted fromvye vye viaApch Apch
olvido
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromSabela Sabela viaApch Apch
olvido
-Dzień dobry, proszę się we mnie zakochać. 
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaApch Apch
olvido
9389 660d
Reposted frommosiek mosiek viasilentdreamer silentdreamer
olvido
5382 af92
Reposted fromrudazolza rudazolza viasilentdreamer silentdreamer

June 27 2019

olvido
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie

June 26 2019

olvido
5653 68aa 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMezame Mezame
olvido
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaxmonroex xmonroex

May 29 2019

olvido
2442 1679 500
Reposted fromyveee yveee

May 23 2019

olvido
3618 7436 500
Reposted fromasalluhi asalluhi

May 20 2019

olvido
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viagraywall graywall
olvido
1332 4b30 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 17 2019

olvido
2154 64d2 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
olvido
7375 e786 500
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl