Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

olvido
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viaworthit worthit
olvido
Siebie potrzebujesz, by być szczęśliwą. Facet to dobry kompan do tego, by się tym szczęściem dzielić.
— tekstualna
Reposted fromguerriera guerriera viamyszkaminnie myszkaminnie
olvido
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
olvido
Ludzie, którzy potrzebują najwięcej akceptacji dostają jej najmniej, a ludzie, którzy potrzebują najmniej akceptacji dostają jej najwięcej.
— Wayne Dyer
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
olvido
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
olvido
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
olvido

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viaszydera szydera
olvido
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaszydera szydera
olvido
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapleassure pleassure
olvido
4880 10bc
olvido
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via000monnnn066 000monnnn066

March 17 2018

olvido
1547 b863
żwawo
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaXavax Xavax

March 14 2018

olvido
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
olvido
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viadeparter departer
1596 6473 500
olvido
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viadesperateee desperateee
olvido
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
1424 90f9 500

March 11 2018

olvido
4573 7ed0
Reposted frommarrcin marrcin vianienagladnaja nienagladnaja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl