Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

olvido
6838 2958 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

September 18 2018

olvido
4189 5de7
Reposted fromursa-major ursa-major viaMashe Mashe
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialittlewhitelies littlewhitelies
olvido
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
olvido
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viaszpaqus szpaqus
olvido
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
olvido

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaBilora Bilora
olvido
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviajero viajero
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viainherownway inherownway
3245 e5e6 500
Reposted frombrumous brumous viainherownway inherownway
olvido
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagriber griber

September 17 2018

olvido
4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaganzrockbar ganzrockbar
olvido

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska

September 16 2018

olvido
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viareloveution reloveution
olvido
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viawojna wojna
olvido
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaoxygenium oxygenium
olvido
olvido
Reposted fromFlau Flau viasstefania sstefania
olvido
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl