Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaviva-salvadore viva-salvadore
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

olvido
8398 fdd0 500
Reposted fromsavatage savatage viaviva-salvadore viva-salvadore
olvido
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viamissadventure missadventure
olvido
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadeparter departer
4698 71a0

lifeisverybeautiful:

Cherry Blossom, Kyoto, Japan via αcafe | My Sony Club

Reposted frompie2dface pie2dface viachlodnawdowa chlodnawdowa
olvido
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadeparter departer
olvido
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiwannabeyour iwannabeyour
olvido
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi
olvido
Ale ludzie zazwyczaj nie myślą, że to, co się zdarzyło im, zdarza się wielu osobom. A szczególnie ci niezbyt bystrzy.
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viaiwannabeyour iwannabeyour
olvido
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vialitka litka
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viarenegade4ever renegade4ever

July 14 2018

olvido
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene vialenifca lenifca
olvido
6486 0460 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmonroex xmonroex
olvido
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
olvido
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
olvido

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
olvido
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)

July 11 2018

olvido
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viacharlotte99 charlotte99
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl