Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

olvido

March 23 2019

olvido
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viasatyra satyra
olvido
3728 2e82 500
Reposted fromsoftboi softboi viawiksz wiksz
olvido
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viatouchthesky touchthesky
olvido
olvido
4866 c810 500
Reposted frompiehus piehus viasheismysin sheismysin
olvido
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viabeltane beltane
olvido
5025 374a 500
Reposted fromsoftboi softboi viamarvelous marvelous
olvido

March 11 2019

olvido
1420 1845 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyu myu
olvido
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacarmenluna carmenluna
olvido
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
olvido
olvido
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viaczarnakawa czarnakawa
olvido
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaateme ateme
olvido
4401 5bad 500
Reposted fromsoftboi softboi viaateme ateme
olvido
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon viamolotovcupcake molotovcupcake

March 08 2019

olvido
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viainmybetterworld inmybetterworld
olvido
"Przestań pozwalać, by ludzie robiący dla Ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje." - Will Smith

March 07 2019

olvido
0187 5b91 500
Reposted fromsoftboi softboi viapoziomki poziomki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl