Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

olvido
3618 7436 500
Reposted fromasalluhi asalluhi

May 20 2019

olvido
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viagraywall graywall
olvido
1332 4b30 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 17 2019

olvido
2154 64d2 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
olvido
7375 e786 500
Reposted fromhormeza hormeza
olvido
8770 346e 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 15 2019

olvido

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
olvido
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viainsanedreamer insanedreamer

May 10 2019

olvido
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayveee yveee

May 04 2019

olvido
8811 0e73 500
Reposted fromsoftboi softboi
olvido
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych.

— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
olvido
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeeper deeper

May 03 2019

9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka viasatyrlane satyrlane
olvido
Reposted fromLaila7 Laila7 viasatyrlane satyrlane
olvido
3779 1894 500
Reposted fromsoftboi softboi viaicannotremember icannotremember
olvido
4499 8738 500
Reposted fromHalobeatz Halobeatz
olvido
6980 a466 500
Reposted fromcontigo contigo
olvido
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
olvido
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viatobecontinued tobecontinued
olvido
7845 8800
Reposted fromplants plants viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl