Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

olvido
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viasentymentalna sentymentalna
olvido
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viablackheartgirl blackheartgirl
olvido
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viaburnmyshadow burnmyshadow
olvido
olvido
7798 2018
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakurdebele kurdebele
olvido
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaodpocznijmy odpocznijmy
olvido
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
olvido
6879 066a
Reposted fromsoupdujour soupdujour viabeinthe beinthe
olvido
Nie może być aż tak źle.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
olvido
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaananana ananana
olvido
2620 3b07 500
2634 be08 500

curiouschritie:

Heart Lake. Quebec, Canada

Reposted fromstephiknee stephiknee viaSenyia Senyia
5469 93a4
Reposted fromshitsuri shitsuri viasoundaddicted soundaddicted
olvido
4925 93b3 500
Reposted fromEkran Ekran viabederektorem bederektorem
olvido
1592 8ad2
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney
olvido
8316 a395 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime vialaluna laluna
olvido
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapelletierine pelletierine
olvido
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaimpulsivee impulsivee
olvido
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl