Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

olvido
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viarugia rugia
olvido
A co jeśli Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to o czym marzysz?
— pozwól to sobie dać
Reposted fromffinak ffinak viaalexandrious alexandrious
olvido
olvido
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamelan melan
olvido
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarosses rosses
olvido
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viafreska freska
olvido
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viacoolstorybro23 coolstorybro23
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie viakatkad katkad
olvido
olvido
7089 60d1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawildhorses wildhorses
olvido
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst

August 16 2017

olvido
olvido
1274 d626 500
olvido
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viaelinela elinela
9169 892b 500
olvido
4319 f55b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelinela elinela
olvido
olvido
5183 9db9
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaelinela elinela
olvido
olvido
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaateme ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl