Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

olvido
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viagabrynia gabrynia
olvido
6296 b2ad
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viajethra jethra
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajethra jethra
olvido
  • Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać.
— Tyrion Lannister
Reposted frompeuce peuce via2708 2708
olvido
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromkitana kitana viapsychicdevil psychicdevil
olvido
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viacoffeelover coffeelover
olvido
1482 4962 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viadrozdzi drozdzi
olvido
olvido
6871 a936 500
Reposted fromkaiee kaiee viabrightbyte brightbyte
olvido
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazbroo zbroo
olvido
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viaseaweed seaweed
olvido
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaseaweed seaweed
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaKawaiiNamida KawaiiNamida
olvido
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaseaweed seaweed

You must find your why.

That why that gets you up early in the morning.

That why that has you staying up late.

That why that keeps you going.

If your why does not fill you up with a mixture of emotions, bringing with it both happiness and tears, laughter and anxiousness, eagerness and worries,
then it is not your why.

Keep searching until you find it.

— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
olvido
6109 c384 500
Reposted frominto-black into-black viawithoutworry withoutworry
olvido
Co on może wiedzieć o tym, jak się spada, spada i spada. Tak długo, że przestaje się wierzyć już nie tylko w to, że można wspiąć się na górę, ale nawet w to, że w ogóle istnieje jakieś dno. W końcu człowiek przestaje czekać na uderzenie i godzi się z tym, że istnieje tylko spadanie, a jedyne urozmaicenie polega na tym, że czarne ściany studni stają się czasami szare, czasami tak cienkie, że widać poza nimi ruch i kolor. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Prawie wcale.
— Zygmunt Miłoszewski - "Domofon"
Reposted fromIllara Illara via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl