Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

olvido
6233 67f1 500
olvido
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viahoneybunny honeybunny
olvido
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viadianazet dianazet
olvido
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viadianazet dianazet
olvido
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaprzeblyski przeblyski
olvido
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapsychoza psychoza

November 07 2018

olvido
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viamikrokosmos mikrokosmos
olvido
Reposted fromgruetze gruetze viatysiace-mysli tysiace-mysli
olvido
1266 6038 500
Reposted fromfoina foina viamikrokosmos mikrokosmos
8873 43b9 500
olvido
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
olvido
8496 0e3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaelinela elinela
olvido
9726 908f 500
olvido
3800 f352
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaelinela elinela

November 06 2018

olvido
6190 cdf9 500
olvido
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viashitsuri shitsuri
olvido
0413 ec54 500
Reposted fromtfu tfu vianevertimeless nevertimeless

November 04 2018

olvido
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viapuszka puszka
olvido
olvido
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl