Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

olvido
6081 15b3 500
247 dni
olvido
6182 d8c7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatinkerbelljar tinkerbelljar
olvido
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarolinnaa karolinnaa
olvido
7721 a327 500
Reposted fromtrue-love true-love viaSurvivedGirl SurvivedGirl
olvido

April 30 2018

olvido
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viafutureiscoming futureiscoming
olvido
2537 e6a9 500
Reposted frompalesoap palesoap viatitelitury titelitury
olvido
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
olvido
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
olvido
Ta sytuacja wiele mnie nauczyła. Głównie tego, że możesz zrobić wszystko dobrze i zachować się w porządku, ale ludzie jak zechcą, to i tak przedstawią cię w taki sposób, w jaki poniesie ich wyobraźnia. Nieważne jak bardzo starasz się nikogo nie skrzywdzić i trzymać klasę. Nieważne kim naprawdę jesteś. Są tacy ludzie, dla których jesteś tylko marionetką. Lalką za pomocą, której chcą osiągnąć upragniony cel. I mają w d*pie to, że cię zranią. Mają gdzieś twoje uczucia. Zniszczą cię za uczciwość. Za to, że jesteś za dobra. Może to ich wina, a może już tak bardzo są przesiąknięci złem, że nie są w stanie zrozumieć nikogo, kto ma w sobie dobro. Tak myślę. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do ciemności, nie rozumie dlaczego inni zachwycają się promieniami Słońca.
— Aleksandra Steć
olvido
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaMyBlackWings MyBlackWings
olvido
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
olvido
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaWilalena Wilalena
olvido
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk
olvido
olvido
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
olvido
1899 23ef
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczinok czinok
4777 9d3d 500
1747 618f 500
Reposted fromgilbster gilbster viaadriannak adriannak
olvido
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaadriannak adriannak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl