Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

olvido
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadetox detox
olvido
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viakatalama katalama
olvido
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viareniferowa reniferowa
olvido
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viareniferowa reniferowa
olvido
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
— Anderson L.
Reposted fromlavandehibou lavandehibou viareniferowa reniferowa
olvido
olvido
4009 0750 500
Reposted frombarock barock viareniferowa reniferowa
olvido
Odjęło mi rozum, odjęło mi prawą rękę, odjęło mi zmysły, odjęło mi smak do życia, odjęło mi wszelką radość, odjęło mi siłę w nogach, napełniło mnie lękiem psychicznym i bólem fizycznym, a ja pomimo wszystko trwam.
— Edward Stachura
Reposted frombrzask brzask viareniferowa reniferowa
olvido
7678 ca64
Reposted fromcountingme countingme viagoszko goszko
olvido
1345 80ca
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaelentarie elentarie
olvido
1647 81ff
Reposted fromniefajna niefajna viapampam pampam
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viapatrzpodnogi patrzpodnogi

April 21 2017

olvido
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viabiianca biianca
olvido
4603 ea67
Reposted fromblubra blubra viabanshe banshe
olvido
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viabanshe banshe
olvido
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viabanshe banshe
olvido
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauciekam uciekam
olvido
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viajethra jethra
olvido
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl