Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

8123 adef
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapannakies pannakies
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapannakies pannakies
olvido
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamayamar mayamar
olvido
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viafabulous-lazy fabulous-lazy
olvido
3160 6c2c 500
Kraków.
Reposted fromikari ikari viafabulous-lazy fabulous-lazy
olvido
I niby jesteś zimna, ale tylko kiedy patrzą
— Emen
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajas1mine jas1mine
olvido
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viapoolun poolun
olvido
6301 94da 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viauaremyheaven uaremyheaven
olvido
1554 bf5f 500
Reposted fromPoranny Poranny viainspirations inspirations
olvido
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
olvido
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaviolethill violethill
olvido
9595 5679
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain via3u3a 3u3a
olvido

May 21 2017

olvido
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viaDzessik Dzessik
olvido
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy." 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viamajja majja
olvido
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
olvido
1241 eb11 500
Reposted fromupinthesky upinthesky via12czerwca 12czerwca
olvido
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain via12czerwca 12czerwca
olvido
6619 95fe 500
26.
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl