Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

olvido
0493 7f68
Reposted fromseverine severine viazanetaqueell zanetaqueell
0270 a70f 500
olvido
olvido
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabadblood badblood
olvido
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viajasmine-girl jasmine-girl
olvido
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajasmine-girl jasmine-girl
olvido
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viajasmine-girl jasmine-girl
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viaayame ayame

October 21 2017

olvido
6651 c44b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacalavadesoi calavadesoi

October 20 2017

olvido
5956 490f
Reposted fromzciach zciach viapsilocybemermaid psilocybemermaid
olvido
3815 f436
olvido
"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viastolatstolat stolatstolat
olvido
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso

You should tell people how important they are to you. Not because they could leave at any moment, but because they’re here now, and it’s worth saying something.

Reposted fromvanille vanille viapsilocybemermaid psilocybemermaid
olvido
7108 487f
Reposted fromamphetamine amphetamine viawiksz wiksz
olvido
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viawiksz wiksz
olvido
Reposted frommeem meem viasugarvenom sugarvenom

October 07 2017

olvido
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl